Redaktor naczelny – przyjemnie brzmiące stanowisko. I o naprawdę ciekawym zakresie obowiązków.

W zasadzie wszyscy wiedzą, za co odpowiada redaktor naczelny – w skrócie: za wszystkie elementy redakcyjne, merytoryczne i reklamowe czasopisma lub serwisu online. Czasem też za dotyczące go kwestie biznesowe. Zarządzanie redakcją, kontaktem z klientem, treściami, korektami, przygotowaniem do druku lub stworzeniem harmonogramu publikacji online wraz z selekcją i redakcją nadesłanych lub zamówionych treści, kontrola budżetu, raportowanie efektów do wydawcy; to tylko główne zadania redaktora naczelnego.

Miałem przyjemność poprowadzić jako redaktor naczelny kilka projektów custom publishing, również nagradzanych, a dokładnie:

Magazyn euro<26 – czasopismo związane z marką młodzieżowych kart zniżkowych sięgający 120 000 egzemplarzach nakładu
Big Star Magazine – czasopismo związane z marką odzieżową: 60 000 egzemplarzy nakładu
Ciao! Iveco Magazine – czasopismo wydawane na zlecenie producenta dużych pojazdów transportowych. Nakład: 3500 egzemplarzy

Redaktor naczelny – zakres obowiązków:
– Nadzór nad pełnym procesem powstawania czasopisma wraz z tworzeniem szpigla i planowaniem linii jego rozwoju
– Nadzór nad budżetem kolejnych numerów pisma
– Zlecanie dziennikarzom tekstów oraz ich późniejsza redakcja
– Koordynacja prac grafików, fotoedytorów, specjalistów dtp itp.
– Pilnowanie terminów, jakości, druku, reklam i setki innych elementów

Redaktor naczelny

Redaktor naczelny