Redaktor prowadzący nie brzmi wprawdzie tak przyjemnie jak redaktor naczelny i… w zasadzie: słusznie.

Najczęściej, podstawową różnicą (w przypadku publikacji prasowych) między tymi stanowiskami jest fakt, że redaktor prowadzący pracuje na gotowej koncepcji pisma, nadesłanych (najczęściej przez klienta custom publishing lub content marketingu) artykułach i w efekcie – ma zmniejszony zakres decyzyjności w porównaniu do redaktora naczelnego (który ma kompletny wpływ na szpigiel i wygląd pisma). W zasadzie rola redaktora naczelnego czasem sprowadza się do roli technicznego wykonawcy wcześniej ustalonego schematu, merytoryki i zawartości czasopisma – dlatego też, jest mniej wdzięczna od stanowiska redaktora naczelnego.

Miałem okazję jako redaktor prowadzący poprowadzić kilka projektów custom publishing, również nagradzanych, a dokładnie:

Piwny Obiektyw – magazyn wewnętrzny Grupy Żywiec
HP Business Journall – magazyn B2B marki HP
Tissot News – magazyn B2B marki zegarków Tissot

Redaktor prowadzący – zakres obowiązków:
– Nadzór nad realizacją założeń marketingowych i contentowych czasopisma
– Nadzór nad budżetem kolejnych numerów pisma
– Redakcja nadesłanych przez klientów tekstów
– Współpraca i kontakt z klientem w ramach projektu
– Koordynacja prac grafików, fotoedytorów, specjalistów dtp
– Pilnowanie terminów, jakości szpalty i setki innych drobiazgów

Redaktor prowadzący

Redaktor prowadzący