Fakt 1: to od hasła reklamowego i key visuala zależy, czy reklama przyciągnie uwagę odbiorcy. Fakt 2: ale to copy i bodycopy tekstu tej reklamy mogą przekuć zdobytą uwagę na finalne zainteresowanie marką lub produktem.

Minimum słów i maksimum treści w przypadku tekstów reklam prasowych, billboardów i innych nośników ATL to nie tylko obowiązek, ale wręcz pierwsze przykazanie. Jest też fakt 3: niełatwo powiedzieć „wszystko” w kilku zdaniach. A czasem trzeba powiedzieć to jeszcze krócej.

Oferta: teksty reklam

  • Maksymalna konsystencja treści; zawarcie wielu znaczeń w niewielu słowach
  • Skuteczne, bardzo dokładnie przemyślane, językowe środki perswazji
  • Możliwość podziału tekstu na copy i bodycopy
  • Styl i język dokładnie dostosowane do charakteru reklamy, grupy docelowej oraz briefu
  • Możliwość wykorzystania niemal dowolnego slangu i zakresu słownictwa
  • Na życzenie: zabawa słowem i niestandardowymi formami gramatycznymi
  • Liczba znaków dokładnie dostosowana do zadanej długości tekstu
  • Możliwa praca z tekstem na kolumnach w programie InDesign

Przykładowe realizacje – teksty kampanii reklamowych: C.H. Beck, Concept Publishing, Energia Prosparing.pl, Big StarCredit Suisse.

Koszt:
200 zł + VAT za jedną propozycje tekstu o objętości do 600 znaków
250 zł + VAT za dwie propozycje tekstów o objętości do 600 znaków każdy
300 zł + VAT za trzy propozycje tekstu tekstów o objętości do 600 znaków ka?dy

500 zł + VAT za każdą propozycję tekstu rozwiniętego dodatkowo o kończący go selling line lub hasło reklamowe

Cena zawiera podwójną korektę zaakceptowanych tekstów, zrealizowaną kolejno przez zawodowego korektora oraz finalnie przeze mnie – podobno językoznawcę z dyplomem. Ceny obejmują przekazanie nieograniczonych praw autorskich.