W zasadzie – z czym to si? je? Redaktor kreatywny, creative editor – funkcja praktycznie nieznana w Polsce. Tym zabawniej si? czuj?, gdy mam w CV (by? mo?e jako jedna z kilku osób w Polsce) etap etatowego sprawowania tej funkcji. Wi?c; “o co chodzi”.

Redaktor – wiadomo. Kreatywny – wiadomo. Oba s?owa s? oczywiste. Ale ich zestawienie w nazwie stanowiska wcale nie znaczy, ?e jest to po prostu “pomys?owy redaktor”.
Redaktor kreatywny to stanowisko zbli?one do copywritera, z t? ró?nic?, ?e dzia?a on w rejonie mediów i content marketingu. Inaczej mówi?c: copywriter przygotowuje koncepcje i pomys?y reklam. Redaktor kreatywny ma za zadanie wymy?lanie i przygotowywanie koncepcji czasopism (zw?aszcza w bran?y custom publishing, gdzie s? to czasopisma sponsorowane/brandowane przez marki, musz? wi?c realizowa? zadania marketingowe), serwisów www, portali i innych kontentowych publikacji drukowanych, webowych i interaktywnych.