Stworzenie i prowadzenie czasopisma ci??arówek Iveco. Magazyn informacyjny, bran?owy, motoryzacyjno-podró?niczy.

brief: klasyczne dziennikarstwo, podkre?lenie w?oskich korzeni marki
target:B2B, dealerzy Iveco
nak?ad: 3500 egzemplarzy
lata:
2007-2008
wydawnictwo
:
Concept Publishing Polska
nagrody:
Chimery 2008 – nominacja, Srebrne Szpalty 2008

W magazynie publikowali?my wywiady z moto-sportowcami (Kajetan Kajetanowicz, Albert Gryszczuk, Tadeusz B?a?usiak), recenzje przydro?nych knajp i restauracji, prezentacje modeli ci??arówek, aktualno?ci, felietony.

Iveco