copywriter

About Tomek Banasik

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Właściciel agencji namingowej NAZYWAMY.COM

Spot TV – maść Ketonal Lek

Scenariusz spotu TV, elementu kampanii reklamowej promuj?cych ma?? przeciwbólow? Ketonal Lek (komunikacja 360º).

Spot TV – maść Ketonal Lek2017-04-19T22:34:31+01:00

Komunikacja 360º – maść Ketonal Lek

ATL + BTL – koncepcja billboardów, plakatów, reklam prasowych i ulotek: elementów dzia?a? marketingowych promuj?cych ma?? przeciwbólow? Ketonal Lek (komunikacja 360º).

Komunikacja 360º – maść Ketonal Lek2017-04-19T22:34:28+01:00

Grupa PZU: promo – film

Film promocyjny programu Aktywuj Si? przygotowany na festiwal filmów sportowych i programów sportowych.

Grupa PZU: promo – film2017-04-19T22:34:25+01:00

Mailing: NDG medical sales force

Mailing skierowany do szefów firm farmaceutycznych. Idea: wys?anie leku uzupe?niaj?cego niedobory przedstawicieli medycznych w krwioobiegu firmy. Realizacja: pude?eczko z tabletkami, wewn?trz którego znajdowa?a si? ulotka reklamowa stylizowana na opisuj?c? dzia?anie leku, tradycyjn? ulotk? dla pacjenta.

Mailing: NDG medical sales force2017-04-19T22:34:25+01:00

KTR 2007: złoto i brąz

KTR 2007 – z?oto i br?z  dla agencji reklamowej Tomorrow za kampani? radiow? dla linii lotniczych Direct Fly. 

KTR 2007: złoto i brąz2017-04-19T21:12:58+01:00

Złote Orły 2006

Z?ote Or?y 2006 – wyró?nienie dla agencji Tomorrow za kampani? radiow? dla linii lotniczych Direct Fly, któr? copywritersko wspó?tworzy?em.

Złote Orły 20062017-04-19T21:13:03+01:00

linie lotnicze Direct Fly – teksty www

Teksty na stron? www linii lotniczych Direct Fly, które wesz?y w 2006 roku na polski rynek z sieci? regularnych lotów regionalnych po Polsce i do naszych s?siadów (obecnie oferuj? loty czarterowe po Europie).

linie lotnicze Direct Fly – teksty www2017-04-19T21:13:22+01:00