Główny tekst marketingowy grupy kapitałowej KORONEA, dedykowany zarówno do nośników online, jak i drukowanych.

Brief: biznesowo, oficjalnie
Target: B2B
Rok: 2018
Klient: Koronea Polska

 

 

KORONEA

Wyłącznie najlepsze rozwiązania. Główne hasło KORONEA nieprzypadkowo nawiązuje do idei przyświecającej działalności ZPUE S.A.. To właśnie ZPUE była pierwszym podmiotem wchodzącym obecnie w skład międzynarodowej grupy kapitałowej KORONEA.

KORONEA to spółka holdingowa, skupiająca spółki i aktywa rodziny Wypychewiczów. Jej celem jest zarządzanie całością biznesu, zależnościami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi firmami, uzupełnianiem i dywersyfikacją działań. Stale rosnący portfel spółek wymusza spojrzenie na całość biznesu z szerokiej perspektywy; dzięki takiemu podejściu KORONEA efektywnie zarządza wszystkimi obszarami działań grupy: elektroenergetyką, budownictwem i hotelarstwem.

Jasny cel, solidna strategia

KORONEA to sztab dowodzenia grupy. Wyznaczamy kierunki rozwoju wszystkich podległych spółek tak, aby jak najlepiej wykorzystać powiązania i potencjał całej organizacji. Jasno wyznaczone cele i plany działań, bieżąca analiza zmian rynku, sytuacji branży i prognoz makroekonomicznych to podstawy podejmowania przez nas decyzji biznesowych.

KORONEA jest również „wizjonerem” grupy, wyszukującym nowe trendy i technologie oraz wskazującym wartość nowych rynków, które oceniamy pod kątem dalszych działań biznesowych. To tutaj powstają plany na to, gdzie konkretne marki spółki znajdą się za 5 czy 20 lat. Co ważne: plany działań obejmujące analizy trendów, kosztów i działań inwestycyjnych.

Biznes kuty na cztery nogi

KORONEA zarządza i koordynuje projekty czterech, powiązanych ze sobą dziedzin: ZPUE S.A., Grupy Budowlanej, naszych obiektów turystycznych oraz działalność Fundacji „Jesteśmy Blisko”:

ZPUE S.A – fundament. Elektroenergetyka to początek i podstawa działalności grupy; ZPUE od 30 lat tworzy innowacyjne, inteligentne rozwiązania, które przyniosły jej uznanie w Polsce i na świecie.
Grupa budowlana – architektura. Grupa spółek które łączą w sobie możliwości architektoniczne, konstruktorskie i budowlane. Najstarszą z nich jest marka Stolbud, która od 1969 roku produkuje renomowane okna i drzwi z drewna, aluminium i PVC.
Dwa, wyjątkowe miejsca – odpoczynek. Villa Aromat czyli miejsce spotkań biznesowych, profesjonalnych szkoleń i eventów. Hotel ten to również znakomite usługi noclegowe i gastronomiczne. Z kolei ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Chańcza”, położony bezpośrednio przy Zalewie Chańcza to 8 bliźniaczych domków, idealnych na wakacje pracownicze.
Fundacja „Jesteśmy Blisko” – odpowiedzialność. Powołana w 2010 roku, działająca na wielu płaszczyznach (zdrowie, edukacja, pomoc społeczna); dedykowana jest każdemu, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

Kierunek: przyszłość

KORONEA pełni również funkcje kontrolne – zarówno dba o wysokie standardy funkcjonowania naszych spółek, docenia zaangażowanie ludzi, którzy tworzą nasze firmy, jak też dba o kontakty biznesowe wszystkich, wchodzących w skład grupy marek. KORONEA to nowy podmiot, skupiający zadania biznesowe całej grupy kapitałowej. Powstała w … roku jako odpowiedź na rosnące potrzeby wszystkich, stale rozwijających się obszarów działań grupy.

KORONEA w liczbach:

– 3000 pracowników
– 707 mln zł rocznego obrotu
– 9 fabryk w Europie
– 35 biur i przedstawicielstw w 11 krajach
– eksport produktów do 37 państw