Z?ote Or?y 2006 – wyró?nienie dla agencji Tomorrow za kampani? radiow? dla linii lotniczych Direct Fly, któr? copywritersko wspó?tworzy?em.

Wyró?nion? kampani? mo?na pos?ucha? tutaj: radiówki Direct Fly