KTR 2007 – z?oto i br?z  dla agencji reklamowej Tomorrow za kampani? radiow? dla linii lotniczych Direct Fly. 
Nagrody przypad?y spotom do których pisa?em scenariusze: z?oto zdoby?a radiówka „Bli?ej siebie” – Kraków, a br?z: „Bli?ej siebie” – Gda?sk.

Wyró?nion? kampani? mo?na poczyta? i pos?ucha? tutaj:
radiówki – Direct Fly