Koncepcja, key visual i krótki tekst minimalistycznej, wewnętrznej ulotki dla Providenta.

Brief: krótko, treściwie
Target: przedstawiciele Providenta
Rok: 2006
Klient: Provident
Agencja: Rapp Collins Polska

Brief był prosty: to musi być jasny i krótki komunikat. Target to pracownicy Providenta, dobrze znający firmą i jej ofertę. Celem była ich motywacja, tj. zakomunikowanie nowego, okresowego, dodatkowego wynagrodzenia za pozyskanie nowego klienta (ND, NB i PUR to skróty którymi handlowcy Providenta określali różne kategorie odbiorców).

ulotka Provident