Wiele fachowych, reklamowo-programistycznych treści. Dla polskiej firmy programistycznej Soldevelo tworzę treści od marca 2017 i już jest ich kilkadziesiąt naprawdę wymagających.

Opisy języków programowania czy czysto technologicznych aspektów oferty firmy programistycznej to… niełatwy copywriting. Dla Soldevelo, przez kilka ostatnich tygodni przygotowałem teksty na temat C Sharp, PHP, UX, Ekspertyz Technicznych, Agile, Java, Ruby, Obsługi i Wsparcia, Baz danych, Pythona, Android, iOS, Mobile, Wydajności itp. Dużo, fachowo i wg konsekwentnie powtarzanej konstrukcji. Poniżej niewielki fragment (więcej można poczytać na stronie soldevelo.com); leady przykładowych, trzech opisów języków programowania – zarówno w wersji języka polskiego, jak i w angielskich tłumaczeniach:

PYTHON

PYTHON to dynamika. Napisano w nim nie tylko Youtube, Google App Engine, Instagrama ale też np. protokoły zarządzania kontrolą startową wahadłowców NASA. Powody są co najmniej dwa: produktywność i szybkie implementowanie nowych funkcjonalności. Kod PYTHONa jest po prostu elastyczny; łatwo go rozszerzać i aktualizować…

RUBY

RUBY to równowaga. Jego twórca – Yukihiro Matsumoto wybrał to, co najlepsze z m.in. Perla, CLU czy Smaltalka, aby stworzyć obiektowy język, który jest jak japońskie zen; pełen swobody w poszukiwaniu własnej drogi i dążenia do idealnej składni. W języku tym wszystko jest obiektem; nawet liczby – nie ma tutaj typów prostych.

JAVA

JAVA to czas. Dokładniej; krótki czas do momentu wdrożenia. Intuicyjność tego języka sprawia, że w oddelegowanym do projektu teamie mogą być programiści o różnym doświadczeniu – dzięki temu radykalnie możemy przyspieszyć proces kodowania. Inaczej mówiąc, JAVA to świetny wybór, gdy gonią nas terminy; gdy celem jest jak najszybsza publikacja lub wdrożenie programu.

Wersje angielskie wszystkich, dostarczonych Soldevelo tekstów zrealizowane zostały przez zaufanego tłumacza, jako element kompleksowej oferty copywriterskiej. Tłumaczenia powyższych, krótkich fragmentów poniżej:

PYTHON

PYTHON means dynamics. This language has been used to build not only YouTube, Google App Engine, and Instagram but also the protocols managing the launch control in NASA space shuttles. There are at least two reasons: productivity and quick implementation of new functionalities. PYTHON code is simply flexible and easy to expand and update…

RUBY

RUBY means balance. Its creator, Yukihiro Matsumoto, chose the best that languages, such as Perl, CLU, and Smalltalk, have to offer in order to create an object-oriented language that resembles a Japanese Zen, giving you full freedom to find your own way and pursue the ideal syntax. In this language, everything is an object, even numbers – there are no primitive types, at all…

JAVA

JAVA means time. More precisely – a short implementation time. The intuitiveness of the language makes it possible to assign developers with different experience level to the project and thus dramatically speed up the development process. In other words, JAVA is a great choice when we are under time pressure, when the goal is to publish or implement the program as quickly as possible…