Stworzenie dla strony tomekbanasik.com serii “logotypo-reklam” przenosz?cych jak najkrótsz? informacj? o zakresie dzia?alno?ci. Mój udzia?: key visual, nadzór.

Cel: stworzenie uniwersalnej, minimalistycznej grafiki, któr? mo?na szybko dostosowa? do powierzchni reklamowej wykupionej na zasadach “last minute” – zw?aszcza na niewielkich powierzchniach w internecie (g?ówne zastosowanie: facebook).

brief: inaczej
target: B2B, agencje reklamowe
rok: 2010
klient: tomekbanasik.com
realizacja: kolektyw kreatywny Red Emu

Realizacja:

Logo ogólne:

Logo copywriter:

Logo redaktor: