Najkrótsza, polska nazwa?

Mam tak?, ma?? satysfakcj?, ?e prawdopodobnie najkrótsza, obecnie funkcjonuj?ca w Polsce nazwa produktu, jest mojego autorstwa. „Funkcjonuj?ca” czyli wprowadzona i eksploatowana w znacznej skali w konkretnym, dost?pnym na rynku produkcie lub ofercie. Wiem, wiem: nie mog? wykluczy?, ?e np. nazwy jakich? zak?adek na stronach s? równie krótkie (krótsze by? nie mog?) jednak nie s?ysza?em, aby w […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Mam tak?, ma?? satysfakcj?, ?e prawdopodobnie najkrótsza, obecnie funkcjonuj?ca w Polsce nazwa produktu, jest mojego autorstwa.

„Funkcjonuj?ca” czyli wprowadzona i eksploatowana w znacznej skali w konkretnym, dost?pnym na rynku produkcie lub ofercie. Wiem, wiem: nie mog? wykluczy?, ?e np. nazwy jakich? zak?adek na stronach s? równie krótkie (krótsze by? nie mog?) jednak nie s?ysza?em, aby w masowej komunikacji, kto? pos?ugiwa? si? nazw? równie krótk?, jak nazwa magazynu custom publishing Grupy Copernicus (co nie znaczy, ?e takiej nazwy nie ma, mo?liwe, ?e po prostu na ni? nie trafi?em; ch?tnie w takim wypadku uzupe?ni? swoj? wiedz?).

Do brzegu: w przypadku, o którym pisz?, nazwa sk?ada si? z jednego tylko symbolu, a dok?adniej: %. W dodatku mam podstawy twierdzi?, ?e jest to logiczne. Grupa Copernicus to grupa kapita?owa, która specjalizuje si? m.in. w funduszach inwestycyjnych, us?ugach brokerskich (w sk?ad grupy wchodzi m.in. dom maklerski) oraz finansowaniu dzia?alno?ci firm. Czyli wszystkim tym, czego ko?cowym celem – z punktu widzenia klientów grupy – jest dobry % wypracowany przez zainwestowany kapita?. Proste? Proste.

Tekst opublikowany równie? na stronie mojej agencji namingowej: NAZYWAMY.COM.

procent1

procent2

Tagi: , ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding