Ulotka reklamowa stacji telewizyjnej Wedding TV.

brief: entuzjastycznie, masowo
target: kobiety, panny m?ode,
rok: 2008
klient: Wedding TV
agencja: Delegata Consulting

Powiedz tak! Wedding TV!

Zwi?zki pe?ne pasji i wesela pe?ne emocji na jednym kanale rozrywkowym! Wedding TV, najstarszy na ?wiecie program pokazuj?cy efektowne ?luby i burzliwe romanse nareszcie debiutuje w Polsce!

Wedding TV przygl?da si? ludzkim dramatom i ekscytacjom, które zawsze towarzysz? zwi?zkom, zw?aszcza tym, które doprowadzaj? zakochanych przed o?tarz. Dzi?ki pokazywaniu tak uczuciowych momentów roztkliwiamy, wzruszamy, rozbawiamy a czasem te? zasmucamy naszych widzów.

U nas miesi?c miodowy trwa ca?y rok! Z Wedding TV ka?dego dnia mo?na prze?ywa? zar?czyny, wesela i podró?e po?lubne. Pokazujemy mod? weseln? i pikantne przygody znanych osobisto?ci. Opowiadamy historie zaczynaj?ce si? niewinnym flirtem, a ko?cz?ce przysi?g? ma??e?sk?.

Nasz program opiera si? na najciekawszych, wielokrotnie nagradzanych na ca?ym ?wiecie serialach. Nie brakuje w nim równie? najlepszych programów polskich autorów.

Wedding TV zauroczy wszystkich, którzy lubi? obserwowa? ludzkie emocje. Dedykujemy go zw?aszcza kobietom od 18 do 34 roku ?ycia. Z Wedding TV ka?dy dzie? to wielki dzie?!

Po rady, plotki oraz cenne, konkursowe nagrody zapraszamy na  www.weddingtv.pl.


Wesele w wielkim stylu

Zobacz prawdziwie Hollywoodzkie wesela! Ekscytuj?ce, pe?ne blichtru oraz gwiazd muzyki i filmu. Obejrzyj jak pobiera?y si? najwi?ksze s?awy Hollywood; Jennifer Garner i Ben Affleck, Demi Moore i Ashton Kutcher, Sandra Bullock i Jesse James, LeAnn Rimes i Dean Sheremet, Heidi Klum i Seal, Jason Priestley i Naomi Lowde, Rob i Marisol Thomas, Sarah Wynter i Dan Peres, Bobby Flay i Stephanie March oraz Tiffani Thiessen i Brady Smith.

Mamy dla Ciebie unikatowe zdj?cia, filmy z ?lubów i wywiady z gwiazdami. Wesele w wielkim stylu to poruszaj?ce historie i nieznane szczegó?y najbardziej ekskluzywnych ?lubów. Poka?emy zarówno detale sukni ?lubnych jak i egzotyczne miejsca, w których bohaterowie serii powiedzieli sakramentalne „TAK”.

Panny m?ode z piek?a rodem

Gdzie znale?? najbardziej zwariowane panny m?ode? Oczywi?cie w Nowym Jorku. Te kobiety swoimi ?lubami chc? zaimponowa? ca?emu piekielnemu miastu. Cel – ?lub idealny, o którym d?ugo b?d? opowiadali wszyscy znajomi. ?rodki? Dowolne. Wiadomo przecie?, ?e cel u?wi?ca ?rodki. Te panny nie cofn? si? przed niczym, a nasze kamery nie cofn? si? by zarejestrowa? dramatyczne sceny, wybuchy z?o?ci i ?zy towarzysz?ce niektórym, z pozoru idealnym weselom. Tylko w Wedding TV zobaczycie najbardziej skandaliczne, ol?niewaj?ce i najzabawniejsze momenty nowojorskich ?lubów.

Prawdziwy seks w wielkim mie?cie

One chc? mie? wszystko – i to natychmiast! M?ode, zmys?owe kobiety sukcesu, randkowanie, przygody i pikantne szczegó?y „niewinnych” flirtów. Prawdziwy seks w wielkim mie?cie to opowie?? o mi?osnych podbojach grupy towarzyskich mieszkanek Nowego Jorku. Dwana?cie m?odych dziewczyn przez swoje codzienne zmagania pokazuje co „kr?ci” kobiety zamieszkuj?ce to niezwyk?e miasto. Fascynuj?ca seria reality – silna pokusa obserwowania wzlotów i upadków mieszkanek najbardziej seksownego miasta ?wiata.

Póki stó? was nie rozdzieli

Ile kultur, tyle tradycji! Ile tradycji, tyle tradycyjnych potraw. Tylko… które „tradycyjne” dania pojawi? si? na naszych weselach? Chi?skie, hinduskie, portugalskie, sikhijskie, greckie, w?oskie, ukrai?skie, meksyka?skie, haita?skie czy karaibskie? Wszystkie pary wyst?puj?ce w serialu maj? ten sam cel: pokaza?, ?e to w?a?nie klasyczna kuchnia ich regionu, jest najsmaczniejsza.

Seria Póki stó? was nie rozdzieli to relacje z 13 zdumiewaj?cych, urz?dzonych z wielkim przepychem ?lubów. Ka?da z par pochodzi z innej cz??ci ?wiata, dzi?ki czemu wesela s? barwne i ró?norodne. Ale jednocze?nie – wszyscy m?odzi ma??onkowie chc?, aby to w?a?nie ich ?lub by? tym najlepszym.

Do wesela si? zagoi

Czego nie robi si? z mi?o?ci? Mo?na nawet przej?? operacj? plastyczn?. Dos?ownie na moment przed ?lubem. Wszystko po to, aby w tym wyj?tkowym dniu wygl?da? jak najlepiej. Czy ka?dy mo?e poprawi? swój wygl?d w tak krótkim czasie?

Do wesela si? zagoi to seria po?wi?cona parom, które postanawiaj? rozsta? si? przed ?lubem, aby podda? si? serii zabiegów estetycznych. Chc?, by ten wa?ny dzie? sta? si? pocz?tkiem nowego rozdzia?u w ich ?yciu. Decyduj? si? na najró?niejsze zabiegi: od liposukcji po operacje plastyczne twarzy. Efekty bywaj? zaskakuj?ce… czasem dla obojga przysz?ych ma??onków.
U nas miesi?c miodowy trwa ca?y rok!