Reklamy prasowe serwisu sparing.pl – delikatnie mówi?c: feministki nie by?yby nimi zachwycone.

brief: po m?sku, mocno, szowinistycznie
target: m??czy?ni, wykszta?ceni, du?e miasta, zarobki ?rednie+
rok: 2009
klient: sparing.pl
agencja: zlecenie indywidualne