Przez ponad rok prowadzi?em BTL (i troch? okolic) Grupy PZU. Napisa?em w tym czasie mnóstwo tekstów: listów, ulotek, broszur, e-mailingów, zaprosze?, advertoriali itp. Trudno pokaza? wszystkie; poni?ej zamieszczam kilka przyk?adów z roku 2006

brief: klasycznie, bezpo?rednio
target: mainstream
rok: 2006
klient: PZU SA, PZU ?ycie SA
agencja: Rapp Collins Polska