Kilka ulotek dla firmy po?yczkowej Rapida – któr? w ramach poszerzenia portfolio w 2006 w wprowadzi? na rynek Provident. 

brief: po?yczki online; merytorycznie, konkretnie
target: wykszta?ceni, du?e miasta
rok: 2006
agencja: Rapp Collins Polska

Gotówka z Rapidy

5 powodów by po?yczy?:
Skorzystaj z wyj?tkowo niskiego oprocentowania – ju? od 9.75 % rocznie!
Po?ycz od 1500 z? do 15 000 z? na dowolny cel!
Wybierz ilo?? rat: 12, 24 lub 36.
Ubezpiecz po?yczk? na wypadek zdarze? losowych – je?li chcesz.
Odbierz gotówk? wprost ze swojego konta bankowego!

Przyk?adowo:
Je?li po?yczysz 3000 z?, Twoja rata miesi?czna mo?e wynie?? tylko 101,26 z?!

4 kroki by j? mie?:
Zadzwo? na nasz? infolini? – w 10 minut podejmiemy wst?pn? decyzj? o udzieleniu po?yczki.
Spotkaj si? z naszym konsultantem i omów szczegó?y udzielenia po?yczki.
Korzystaj z gotówki, któr? przelejemy wprost na Twoje konto bankowe.
Sp?acaj po?yczk? poleceniem zap?aty lub przelewami na konto.

Gwarantujemy brak zb?dnych formalno?ci!

Skontaktuj si? z nami i dowiedz si? dok?adnie, dlaczego po?yczka Rapida jest tak tania!
(dane kontaktowe)