W latach 30. ubieg?ego wieku w Hawanie zdarzy?y si? dwie rzeczy, które mia?y ogromny wp?yw na przysz?e losy miasta. Pierwsz? z nich by?o powstanie w roku 1930 hotelu Nacional de Cuba, w którym udzia?y mia? podobno sam Al Capone. Drugim, pó?niejszym ledwie o 5 lat wydarzeniem by?y narodziny Montecristo – najpopularniejszych kuba?skich cygar.

Luksusowy Hotel Nacional de Cuba odwiedzali bossowie mafii z Chicago i Nowego Yorku, z Lucky Luciano, Frankiem Costello i oczywi?cie Alem Capone na czele. Na pewno wypili w nim niejedn? butelk? rumu i wypalili niejedno pude?ko cygar. Bywa? tutaj te? Marlon Brando, Oscarowa gwiazda „Ojca Chrzestnego”, jednego z wielu filmów utrwalaj?cych wizerunek gangstera z cygarem w z?bach.

foto: Gabriel Bulla


Konserwatywna legenda

Same cygara Montecristo produkowane s? w fabryce niedaleko wspomnianego hotelu, w bliskim s?siedztwie hawa?skiego portu. Pocz?tkowo nazywa?y si? H.Upmann Montecristo Selection. Cygara Montecristo stworzyli Garcia i Mendez po kupieniu legendarnej marki H.Upmann (istnia?a od roku 1844, splajtowa?a w 1922) od firmy J. Frankau & Co. Nazwa cygar zaczerpni?ta zosta?a z powie?ci Aleksandra Dumasa „Hrabia Monte Christo”, która by?a ulubion? lektur? czytan? w czasie pracy torcedores (zwijaczy cygar – przyp. red.).  Pocz?tkowo cygara te nie cieszy?y si? wi?kszym powodzeniem w?ród palaczy – woleli oni bardziej presti?ow? gam? H.Upmanna. Jednak dzi? Montecristo, w pe?ni zas?u?enie, stanowi? oko?o po?owy eksportu kuba?skich cygar z fabryki Habanos SA. Tyto?, z którego s? produkowane, pochodzi z najlepszych plantacji regionu Pinar del Rio. Znane s? z bogatego smaku, ?wietnego aromatu oraz lekko oleistego wygl?du. Znane s? te? z… konserwatyzmu. Ostatni nowy format (Edmundos) wprowadzono w roku 2003 – po 32 latach od poprzedniej montecristowej „nowo?ci”.

Prezent à la Beenhakker
Rzadko spotykanym rozmiarem Gran Corona imponuje Montecristo A (235 x 18,65 mm), ale najpopularniejszymi cygarami marki s? klasyczne Montecristo nr 1 (165 x 16,67 mm) oraz Montecristo nr 2 (156 x 20,64 mm). Wy?ej numerowane modele 3, 4 oraz 5, kolejno s? coraz krótsze, ale wszystkie zachowuj? podobne walory i moc: od ?redniej do pe?nej.
W zesz?ym roku, z okazji przed?u?enia kontraktu, Micha? Listkiewicz wr?czy? pude?ko Montecristo Leo Beenhakkerowi. ?wietny prezent dla trenera naszej pi?karskiej reprezentacji – znanego mi?o?nika cygar. Oby prezes PZPN mia? jeszcze niejedn? okazj? do ufundowania Beenhakkerowi takiego prezentu.

Tekst: Tomasz Banasik
Foto: Mira Pavlakovic, Laurent Violette, Gabriel Bulla
Publikacja: Prestige nr 3/2008
Wydawnictwo: Concept Publishing Polska