Wydawca Gazeta.pl – wybór, wystawianie i zajawianie artyku?ów na stronie g?ównej portalu.

brief: newsowo, mocne, ambitne tematy
target
:
szeroki zasi?g
realizacja
:
2010 – 2011
klient
:
Gazeta.pl
wydawnictwo
Agora SA

Zakres obowi?zków:
– kontakt z redaktorami wszystkich tytu?ów Agory
– wybór, wystawianie i zajawianie najlepszych materia?ów Agory na stronie g?ównej portalu Gazeta.pl
– koordynacja dzia?a? zasi?gowych i biznesowych portalu

Przyk?ady realizacji redakcyjnych
Main Topic:Boksy: