Projekt autorski – tematyczny wortal po?wi?cony filmom animowanym.

brief: stworzy? serwis zasi?gowy o neutralnym pozycjonowaniu, zarówno dla szerokiego odbiorcy, jak i dla osób lepiej wykszta?conych
target: bez ogranicze?, szeroki zasi?g
strona www: animowany.pl
rok: 2011-2012
klient: projekt autorski
agencja reklamowa: NIPO.PL

animacje

Ten moment dopada chyba ka?dego, kto realizuje projekty w korpo. Pracuj?c w Agorze, jako wydawca Gazety.pl zacz??em my?le? o w?asnym, autorskim serwisie www. Wybór tematu musia? by? zgodny z zainteresowaniami, ?eby faktycznie by?o to co? innego, ni? praca. Gdy tylko pojawi?a si? okazja przej?cia ?wietnej domeny – plan si? skrystalizowa? i tak powsta? wortal animowany.pl na który serdecznie zapraszam (a który nied?ugo b?dzie mia? roczek).

animacje