Gazeta.pl – redagowanie strony głównej

Wydawca Gazeta.pl – wybór, wystawianie i zajawianie artykułów na stronie głównej portalu.