Prowadzenie (po stronie wydawnictwa) czasopisma marki HP. Magazyn techniczny; informatyczno/lifestylowy.

brief: poważnie, technicznie, ale przystępnym, dziennikarskim językiem
targe
t: B2B. Odbiorcy sprzętu i usług korporacyjnych HP
nakład
: 3500  egzemplarzy
lata
: od 2008
klient: HP oraz Intel
wydawnictwo: Ad Meritum