Koncepcja i szpigiel katalogu klubu konesera: wydawnictwa okoliczno?ciowego przygotowanego dla delikatesów Alma.

brief: luksusowo, elegancko
target: zarobki ?rednie+
koncepcja: 2009
realizacja: 2009
klient: Alma
wydawnictwo: Concept Publishing Polska

Konspekt katalogu – krótki fragment:

“… Wychodz?c od powszechnie znanego sformu?owania, ?e „wszystko mo?e by? sztuk?”, dochodzimy do wniosku, ?e sztuk? mo?e by? zarówno umiej?tne podawanie potraw, gustowna forma odpoczynku jak i smak szlachetnego alkoholu.

Tre?? felietonów b?dzie nawi?zywa?a do konkretnych sytuacji zwi?zanych z naszymi nagrodami/dzia?ami. Np.:
prezentuj?c nagrody zwi?zane z kaw?, felieton po?wi?cimy porankowi, w który obudzi? nas mo?e tylko kawa,
przedstawiaj?c zestawy ?niadaniowe b?dziemy pisa? o brytyjskiej szkole serwowania potraw,
przedstawiaj?c wino i ?wiece, felieton po?wi?cimy romantycznej kolacji we dwoje… przy winie i ?wiecach…”