Copywriting: komplet tekstów na stronę internetową Fidelis Finance; doradców finansowych wealth management.

Klient: Fidelis Finance
Grupa docelowa: top segment
Brief: język biznesowy, oficjalny
Rok: 2018
Agencja reklamowe: zlecenie indywidualne
Strona www: Fidelis Finance

Fragmenty tekstów:

O nas

Niezależność jest dla nas gwarancją gry fair play. Dla Państwa oznacza to pewność. Pewność, że Fidelis Finance, oferujące kompleksowe zarządzanie majątkiem osób zamożnych, to firma nienależąca do żadnej instytucji. Właśnie dzięki temu gwarantujemy całkowicie bezstronne porady inwestycyjne.

Jesteśmy dumni z naszej niezależności – uważamy ją za największą gwarancję jakości naszych usług. Nie mamy zobowiązań wobec dostawców produktów inwestycyjnych czy akcjonariuszy. Nie mamy ciążących na naszych decyzjach planów sprzedażowych. Wszystko to sprawia, że nigdy nie znajdujemy się w sytuacji konfliktu interesów i dzięki temu – zapewniamy klientom w 100% obiektywne porady finansowe…

Kompleksowe zarządzanie majątkiem

Wiemy, że nie zawsze mają Państwo czas, który chcieliby poświęcić na śledzenie wszystkich zmian zachodzących w świecie finansów osobistych. Dlatego to naszą rolą jest pomoc we wszelkich aspektach zarządzania majątkiem osobistym. Dzięki współpracy z nami zyskują Państwo nie tylko kompleksowe porady dotyczące poszczególnych składowych majątku, ale też więcej cennego czasu dla siebie – na prowadzenie biznesu, dla rodziny czy na realizację własnych pasji…

Planowanie podatkowe i sukcesja majątkowa

Firmy rodzinne, aktywa w postaci nieruchomości, lokat i inwestycji kapitałowych, prawa autorskie czy wreszcie: udziały w dużych przedsiębiorstwach. To tylko niektóre składniki majątku, które możemy zabezpieczać przed niebezpieczeństwami i możliwym uszczupleniem w przyszłości. Brak planowania sukcesji, odkładanie decyzji na później oraz niekompletna wiedza prawna powodują, że majątek często ulega rozproszeniu, podziałowi, a w najgorszym przypadku – utracie. Im większy majątek, tym większa liczba zagrożeń. W Państwa przypadku ich liczba jest bardzo duża, wynika z istniejących i przyszłych zobowiązań. Te zagrożenia można wyeliminować, stosując ogólnodostępne, legalne instrumenty prawne. Współpracując ze sprawdzonymi partnerami, możemy Państwu pomóc w takich obszarach, jak…

itd.