Kredyt Inkaso SA – copywriting: prezentacja biznesowa.

Brief: B2B, nawiązując do windykacji, język oficjalny, ale nie korporacyjny
Target: duże i bardzo duże przedsiębiorstwa
Lata: 2016
Klient: Kredyt Inkaso SA

Fragmenty tekstów:

Pracujemy po to, aby wszystkie opowieści o zaległych zobowiązaniach doczekały się  szczęśliwych zakończeń. Na każdym etapie rozmów osoby zadłużone traktujemy partnersko i z należnym szacunkiem. W Kredyt Inkaso każdy może liczyć na propozycję restrukturyzowania  długu lub ubiegać się o pożyczkę na spłatę zobowiązań.

Niesiemy pomoc: pomagamy  w spłaceniu zobowiązań.

Dane osobowe dłużników  są w Kredyt Inkaso pilnie  strzeżoną tajemnicą…

…i wykorzystujemy je wyłącznie  w trakcie procesu windykacji.

Trzy ważne słowa w naszej  codziennej pracy to: szacunek,  tolerancja, porozumienie.

Godność osób obarczonych  długiem jest dla nas bezsprzeczną  wartością.

Przede wszystkim: myślimy i rozumiemy.

Rozumiemy dłużników i myślimy o tym, jakie wybrać rozwiązania, aby spłata wierzytelności była dla nich najkorzystniejsza. To właśnie ten element sprawia, że jesteśmy naprawdę skuteczni. Przestrzegamy jednocześnie wszelkich norm prawnych, zasad etycznych i moralnych.

Nasza kadra to najwyższej klasy specjaliści z dziedzin bankowości, finansów, ekonomii i prawa. Ich doświadczenie liczone jest w wielu latach obsługi wierzytelności przeterminowanych, zarządzaniu i obrocie wierzytelnościami. Kredyt Inkaso to wiedza, kapitał oraz skuteczne narzędzia odzyskiwania zobowiązań.

Realizacja warstwy graficznej prezentacji: NIPO.PL