Posts tagged with
hasła reklamowe

Blisko wszystko

G?ówne has?o inwestycji Gda?ski Business Center z portfolio HB Reavis Group.

ZPAV – Piątki z nową muzyką

Has?o i g?ówny tekst promocyjny akcji promocyjnej ZPAV „Pi?tki z now? muzyk?”.

Nowy claim Kredyt Inkaso SA

Dla Kredyt Inkaso SA, jednego z trzech najwi?kszych, polskich graczy w sektorze wierzytelno?ci korporacyjnych, przygotowa?em nowy, g?ówny claim marki.

hasła reklamowe

 Masz do dyspozycji 2-3 s?owa i musisz w nich powiedzie? co? pozytywnego o produkcie, zaciekawi? odbiorc? i jeszcze zbudowa? dla marki dobry kontekst.

Papier, który nigdy się nie kończy?

Czyli pi?kny przyk?ad, jakim psikusem dla firmy mo?e by? jedno, ?le napisane has?o reklamowe.

Ulotka reklamowa: CH Jantar

Z BTL nad morze, czyli przygotowanie hase? i tekstów na ulotk? reklamow? CH Jantar.

Nowe referencje

Kompletna reorganizacja i dodanie kilku nowych, mi?ych s?ów na podstron? z referencjami.

Referencje – SM Arka

„…Tomek napisa? wszystkie teksty na stron? internetow? www.arka.wroc.pl. Zaproponowa? nam równie? bardzo interesuj?ce propozycje hase? reklamowych… ” Wit Bensari, Prezes Zarz?du SM Arka

Referencje – NBP

„…Prace zosta?y wykonane zgodnie z umow? i odebrane przez Zamawiaj?cego bez zastrze?e?… ” Andrzej Jaszczuk, Naczelnik Wydzia?u Komunikacji Internetowej NBP

Referencje – Pamapol

„Pan Tomasz realizuje projekty namingowe dla marek produktowych oraz B2B firmy Pamapol oraz dla brandu Cenos… Nazwy zawsze s? interesuj?ce, merytorycznie omówione i zgodne z ustaleniami…” Robert Szataniak, Dyrektor ds Marketingu i Rozwoju, Pamapol

SM Arka – claim i hasła reklamowe

Claim Spó?dzielni Mieszkaniowej Arka z Wroc?awia oraz has?a promuj?ce inwestycj? firmy w Obornikach ?l?skich.

księgarnia online – stworzenie nowej marki

Stworzenie „od A do Z”  marki nowego sklepu internetowego – ksi?garni online : nazwa, domena, claim, teksty oraz propozycje logotypu.

Grupa PZU: hasła na gadżety

Grupa PZU, podczas eventów rozdawa?a swoim klientom klasyczne gad?ety. Na dobór gad?etów wp?ywu nie mieli?my, dlatego ju? na poziomie hase? i pomys?ów próbowali?my je troszk? o?ywi?.

Lipton: hasło reklamowe

Has?o do kampanii reklamowej piramidek Lipton.

Credit Suisse: prasa+BTL

Kampania prasa+BTL.  Idea: porównanie inwestowania do gry w szachy: tak samo wymagaj?cej wiedzy, do?wiadczenia i skupienia.

hasła reklamowe: Jetix Play

Has?o do reklamy prasowej kana?u telewizyjnego Jetix Play.

hasła reklamowe: dżemy Owocowa Rozkosz

Has?o reklamowe dla kampanii relaunchowej d?emów z portfolio Scandic Food.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding