Kampania prasa+BTL. Proponowany gratis dodawany
do paczek herbaty: gra memo.

brief
: ciep?o, rodzinno?? itp.
target: B2C, mainstream
rok: 2007
klient: Saga
agencja: Rapp Collins (Corporate Profiles DDB)

Idea: „Gdzie jest memo?”

Gra pomi?dzy has?ami na wej?ciu do marketu i dalsz? nawigacj?; nawi?zaniem tekstowym na POS-ach wewn?trz marketu.

Has?o na materia?ach umieszczonych na wej?ciu do marketu;
Gdzie jest memo?

Has?o na materia?ach umieszczonych przy pó?kach z herbatami Saga;
Tu jest memo!

Saga rodzinnie kojarzy mi…sie!

Teraz w opakowaniach Sagi znajdziesz rodzinn? gr? memo.
To kolejny powód, dla którego nasza herbata b?dzie Ci si? kojarzy?
z samymi mi?ymi, rodzinnymi chwilami…


prasa/plakat

wej?cie

wn?trze: wobler