Has?o do kampanii reklamowej piramidek Lipton.

brief: podkre?li? unikalny kszta?t piramidek (woreczków)
target: ?rednie+
rok: 2007
klient: Jetix Play
agencja: Rapp Collins (Corporate Profiles DDB)

Z kilku zbli?onych wariantów has?a wybrano ostatecznie: nowy wymiar smaku… albo nowa przestrze? smaku… sam ju? nie pami?tam. Jednak pierwotnie proponowanymi has?ami by?o trzeci wymiar smaku oraz przestrze? dobrego smaku, które ??czy?y si? z poni?szym KV: