Referencje – NBP

Referencje za teksty i hasła reklamowe na stronę NBPortal.pl  – serwisu edukacyjnego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski.