Referencje za teksty i hasła reklamowe na stronę NBPortal.pl  – serwisu edukacyjnego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski.

Narodowy Bank Polski zaświadcza, że Pan Tomasz Banasik wykonał w grudniu 2006 roku prace związane z przygotowaniem opisów elementów multimedialnych znajdujących się na Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Andrzej Jaszczuk, Naczelnik Wydziału Komunikacji Internetowej NBP

 

Copywriter - referencje NBP