redakcja

Prowadzenie redakcyjne projektów mediowych. Wydawca | redaktor naczelny | kreatywny| prowadzący.