redakcja

Prowadzenie redakcyjne projektów mediowych. Wydawca | redaktor naczelny | kreatywny| prowadzący.

Kontakt:

Gutta 1/18, 02-777 Warszawa

Phone: 502 259 969

Web: English version