Projekt ok?adki oraz konstrukcja dzia?a? promocyjnych ksi??ki Roberta Preysa. Mój udzia?: kontakt z klientem, nadzorowanie prac, key visual.

brief: budowa wizerunku ksi??ki nawi?zuj?cego do klasyków gatunku
target: czytelnicy fantastyki, raczej m?odzi
rok: 2009
klient: Robert Preys/Wydawnictwo Ad Oculos
realizacja: kolektyw kreatywny Red Emu

Ok?adka. Finalna ilustracja, pierwsza winieta:

Ok?adka. Pe?na ilustracja (przód, grzbiet, ty?), finalna winieta:
ok?adka

Strona www:


Ilustracje uzupe?niaj?ce (tapety na pulpit, materia?y promocyjne, plakaty):
logo serii: