Zaproszenie na event. ?rednio efektowny no?nik, ale…
fajny przyk?ad: tylko kilka s?ów i odpowiednie zgranie formatu ulotki
i nazwy eventu.

brief: krótko, propagandowo
target: B2B, pracownicy Renault Trucks
rok: 2007
klient: Renault Trucks
agencja: Rapp Collins Polska

Na co dzie? staramy si? by? innowacyjni w my?leniu, projektowaniu, planowaniu.
Historia naszej Firmy pokazuje, ?e jeste?my skuteczni w realizacji naszych wizji.

Powró?my do przesz?o?ci, podsumujmy tera?niejszo?? i spójrzmy razem w przysz?o??…
serdecznie zapraszamy na imprez?
Horyzont Renault.

09 Marca 2007, Zamek Ryn, Plac Wolno?ci 2, 11-520 Ryn, Start o 14:00