Agencyjne pla?owanie czasem przynosi niespodziewane efekty. Drobna sugestia (dedykowana ówczesnemu szefostwu) w przeddzie? wyp?aty.

brief: wyg?upiamy si?
target: niesklasyfikowany
rok: 2007
klient: pla?a
agencja: “przerwa ?niadaniowa”