Amoretka – na mi?o?? saszetka. Propozycja akcji wirusowej (internet) – animacji rozpowszechnianej przez e-mailing, Youtube i inne serwisy video.
brief: zabawa s?owem, niekoniecznie grzeczna
target: ?rednie+
rok: 2007
klient: Scandic Food
brand: Owocowa Rozkosz
agencja: Add Head Cat

Efekt afrodyzjaków

Cel:
W necie wirusow? furor? robi? projekty które albo s? spro?ne, albo o?mieszaj? polityków, albo uwzgl?dniaj? aktywno?? Internautów (idea net 2.0). Druga i trzecia opcja dla nas – odpadaj?, dlatego pozostaje nam spro?no??.

Idea:
Walentynki + afrodyzjaki = sex. Jak jednak po??czy? sex z wizerunkiem packshotów Kamisa? To proste: niech to w?a?nie packshoty uprawiaj? sex. W tym celu wycinamy serduszka z frontu opakowa? i uk?adamy je wzgl?dem siebie w taki sposób, aby nawi?zywa?y do „efektu afrodyzjaków”.

Rozwi?zanie:
Animacja z przymru?eniem oka. Ogólny zarys przedstawiaj? sceny, które znajduj? si? w za??cznikach jpg.


wersja ?agodna
wersja pikantna