Ulotka firmy po?yczkowej Mandarynka – któr? w ramach poszerzenia portfolio w 2006 w najwi?kszych miastach Polski wprowadzi? na rynek Provident.

brief: ?atwe, szybkie, bezpieczne po?yczki dla wszystkich
target: B2C, mainstream
rok: 2006
agencja: Rapp Collins Polska

Poczuj smak Mandarynki

Mandarynka wnosi na rynek us?ug po?yczkowych u?miech i pogod? ducha. Jest pierwsz? w Polsce po?yczk?, któr? da si? lubi?.

Mandarynka sprawia, ?e po?yczanie pieni?dzy, kojarzone zazwyczaj z problemami i obaw? o sp?at? po?yczki, jest ?atwe i przyjemne. A przede wszystkim jest bardzo bezpieczne.

Nazwali?my nasz? po?yczk? Mandarynk? równie? dlatego, ?e jest ona owocem wielu lat do?wiadcze? w udzielaniu po?yczek gotówkowych. Dzia?aj?c od ponad stu lat na rynkach finansowych ca?ego ?wiata, doskonale wiemy nie tylko, czego ludzie potrzebuj?, ale równie?, co si? ludziom u?miecha.

Najlepsz? odpowiedzi? na te potrzeby i oczekiwania jest w?a?nie Mandarynka.