Pytania o to, jaki stosuję schemat prac nad tekstami pojawiają się regularnie. Czas je uporządkować i zbiorczo na nie odpowiedzieć. Stosowany przeze mnie schemat zasadniczo jest prosty i składa się z kilku logicznie następujących po sobie etapów. W wersji najbardziej rozbudowanej może wyglądać jak poniżej, aczkolwiek możliwe są też jego uproszczone wersje (np. gdy istotne jest ekspresowe tempo realizacji, możemy do minimum skrócić etapy przekazywania wytycznych).

  1. Przyjęcie projektu do realizacji. Odbieram podpisane zlecenie (wystarczy wypełniony skan krótkiego, jednostronicowego dokumentu) w którym zawarte jest potwierdzenie warunków; kosztu całościowego realizacji albo potwierdzenie pracy na określonych stawkach jednostkowych.
  2. Wytyczne. Wspólnie ustalamy styl, jaki mają posiadać zlecone do realizacji teksty. Może to być w formie wypełnionego briefu, ale zasadniczo wystarczy np. przesłanie linku do strony z treściami – dowolnej branży – których styl copywritingu się Państwu podoba.
  3. Styl – doprecyzowanie. W przypadku większych projektów (minimum 5-6 tekstów) mogę przygotować 3 wersje krótkiego akapitu z próbkami finalnego stylu w formie np. storytellingu, marketingowej, dziennikarskiej, biznesowej, młodzieżowej, wirusowej, korporacyjnej itp. Ważne: nigdy nie przygotowuję próbek tekstu przed podpisaniem umowy na ich realizację; ten etap traktowany jest jako element już zleconych prac.
  4. Wybór. W przypadku większych projektów, na podstawie przesłanych próbek wybierają Państwo końcowy styl – wskazując jedną z nich – przesyłają, końcowe ogólne wytyczne i przygotowuję pełny tekst.
  5. Copywriting. Piszę i przesyłam tekst do akceptacji; nanosimy do niego max 2 serie wskazanych przez klienta poprawek. Gotowy tekst staje się materiałem wyjściowym – wszystkie kolejne, wskazane treści zlecenia będą powstawały w analogicznej narracji, emocjonalności, stylistyce, języku, technikach perswazji itp.
  6. Korekta. Zaakceptowany przez klienta tekst koryguje moja, zaufana korektorka – Katarzyna.
  7. Rozliczenie. Przesyłam klientowi tekst po korekcie; mogę przesłać go w 2 wersjach, zarówno w wersji z zaznaczonymi uwagami korektorki (do wglądu), jak i wersji z moim finalnym tekstem (po moim wyborze akceptacji i odrzuceniach uwag korektorki), a wraz z nim fakturę VAT opłacenie której formalizuje przekazanie praw autorskich do tekstu. Faktura może być wystawiona zbiorczo na koniec miesiąca za sumę prac z danego miesiąca.