Szpalty roku dla “Ciao! Iveco Magazine”.

Srebrne szpalty dla “Ciao! Iveco Magazine” za (werdykt); “…ciemne zdj?cia na ok?adce, okraszone graficznym kleksem, za typografi? harmonijnie ??cz?c? logo z tekstami na ok?adce oraz za atrakcyjne leady i umiej?tno?? pisania lekko o ci??kich ci??arówkach…”

Prezentacj? magazynu mo?na obejrze? tutaj: Ciao! Iveco Magazine

Lepszy w kategorii magazynów zewn?trznych okaza? si? tylko magazyn zwi?zany
z mark? LEE.

W jury zasiedli:
Ewa Kacprzycka (“Claudia”),
Jacek Piotrowski (m.in. “Wysokie Obcasy”, “VIVA”),
Ewa Hlibowicka (wydawnictwo G+J),
Jacek Gaw?owski (m.in. “Zwierciad?o”, “Tygodnik Literacki”, “The Warsaw Voice”),
Joanna Delbar (prezes Telema Group Communications, wiceprezes Zwi?zku Firm Public Relations).

Strona www konkursu: www.szpaltyroku.pl