Zacz??o si? od tego, ?e “troszk?” za bardzo pojechali po Samsungu. Dzi? przepraszali. Przez chwil?. Bo chwil? pó?niej, Apple (Polska) znikn??o z facebooka. Ale – mamy screen ?.p. profilu.

Jab?uszko, jab?uszko, powiem Ci co? na uszko… tak si? nie robi po prostu. Social mediowa wpadka Apple (Polska) – ten profil to ju? historia:

RIP Apple Polska

Edit 1: Dla dociekliwych. Histori? sprawy dok?adniej opisa?a: Gazeta.pl

Edit 2: Dla kolejnych dociekliwych: Apple (Polska) – w?a?nie z takim zapisem, z nazw? kraju w nawisie (czyli tak samo jak w skasowanym profilu), to oficjalna forma zapisu oficjalnego przedstawicielstwa Apple na Polsk?:

Apple Polska