“…Efekt ko?cowy daleko przekroczy? nasze oczekiwania. Publikacja rozesz?a si? z miejsca i us?yszeli?my naprawd? mnóstwo ciep?ych s?ów w uznaniu jej jako?ci…. ”

Anna Olewnik-Miko?ajewska, prezes zarz?du ZM Olewnik-Bis

Referencje za projekt BTL dla marki Stara W?dzarnia (Olewnik).

copywriter - referencje