„…Tomek napisał wszystkie teksty na stronę internetową arka.wroc.pl. Zaproponował nam również bardzo interesujące propozycje haseł reklamowych…”

Wit Bensari, Prezes Zarządu SM Arka

Referencje za teksty i hasła reklamowe na stronę spółdzielni mieszkaniowej Arka z Wrocławia

Copywriter - referencje - SM Arka