“Pan Tomasz realizuje projekty namingowe dla marek produktowych oraz B2B firmy Pamapol oraz dla brandu Cenos…
Nazwy zawsze s? interesuj?ce, merytorycznie omówione i zgodne z ustaleniami…”

Robert Szataniak, Dyrektor ds Marketingu i Rozwoju, Pamapol

Referencje za wspó?prac? namingow? z Pamapol S.A.

Strony www klienta: Pamapol | Cenos | Grupa Pamapol

Copywriter - referencje Pamapol