“Wspó?praca przebiega?a sprawnie, szybko i merytorycznie, a przedstawione propozycje by?y interesuj?ce i zgodne z briefem”

Micha? Bichniewicz, Cz?onek Zarz?du, Brog Media Biznesu

Referencje za projekt namingowy realizowany dla Brog Media Biznesu.

Referencje naming Brog Media