Kampania prasowa. Imi? „Renia” to nazwa, któr? ?rodowisko (d?ugo przed kampani?) ochrzci?o ci??arówki Renault.

brief: catchy
target: B2B, firmy transportowe
rok: 2007
klient: Renault Trucks
agencja: Rapp Collins Polska

Renia jest zawsze zadbana

Serwis 24 h
na drogach ca?ej Europy.

1150 punktów serwisowych
na terenie ca?ej Europy to nasz
powód do dumy. Niewa?ne,
co, gdzie i kiedy si? przydarzy,
telefon alarmowy jest czynny
24 h/dob?.

Poznaj ca?? ofert? Renault Trucks
i znajd? swoj? Reni?.

Renia ma?o pali

Jest ekonomiczna.
W swojej klasie pali najmniej.

Zastosowanie nowoczesnych technologii
sprawia, ?e ci??arówki Renault
pal? najmniej w swojej klasie.
Oszcz?dno?? paliwa i niskie koszty
eksploatacji przek?adaj? si?
na konkretne korzy?ci finansowe.

Poznaj ca?? ofert? Renault Trucks
i znajd? swoj? Reni?.

Renia dobrze si? prowadzi

Jest nowoczesna.
Komfortowa i bezpieczna.

Nowatorskie rozwi?zania i komfort
zawsze by?y cech? wyró?niaj?c?
samochody ci??arowe Renault
– stworzone z my?l? o wszystkich,
którzy ceni? wygod? pracy
i luksusowe warunki wypoczynku.

Poznaj ca?? ofert? Renault Trucks
i znajd? swoj? Reni?.

Kampania doczeka?a si? równie? realizacji billboardowej.