Project Description

Claim: Zrobimy Twoje zakupy

Klient: Everli – firma oferująca realizację zakupów z doniesieniem ich do domu
Grupa docelowa: klienci końcowi, duże polskie miasta.
Brief: naturalny, swobodny claim, podkreślający główny wyróżnik usługi – obsługę szopera, robiącego we wskazanym supermarkecie zakupy za zamawiającego i przynoszącego je mu do domu.
Claim: Zrobimy Twoje zakupy
Opis claimu: Prosty, jedno­znaczny komunikat, bo czasem ja­sność przekazu (gdy produkt nie jest łatwy do wyjaśnienia, a me­chanika tutaj jest dość skompliko­wana, tzn. trudno w haśle przekazać cały cykl zakupowy pt. „ty zamawiasz online – my kupujemy ci w sklepie – donosimy zakupy do ciebie w 24h”; nawet taki, minimalistycz­ny opis oferty składa się z ponad 10 słów) jest najważniejsza. W takich sytuacjach war­to rozważyć komunikaty, który nie komplikują, ale upraszczają; takim, upraszczającym claimem jest „zro­bimy Twoje zakupy”, który do­tyka samego sedna oferty i w trzech tylko słowach tłumaczy, na czym tak naprawdę ona polega.

MOJA REALIZACJA:

– claim
– przygotowanie prezentacji z podsumowaniem propozycji

Więcej projektów

COPYWRITING • NAMING • GHOSTWRITING
PRACUJĘ I DLA MAŁYCH, I DLA ŚREDNICH, i DLA DUŻYCH