Project Description

Naming: Pożyczkomocni

Klient: Inwestor z branży fintech.
Grupa docelowa: Polacy, B2C, masowy zasięg, osoby z różnymi dochodami i różnymi miejscami zamieszkania – usługi oferowane wyłącznie online.
Brief: Luźna, łatwa do zapamiętania, jednowyrazowa nazwa porównywarki online dedykowanej dla klienta masowego. Koniecznie z domeną .pl.
Nazwa: Pożyczkomocni. Domeny: pozyczkomocni.pl, .eu (również w wariancie pożyczkomocni.pl)
Opis nazwy: Zabawa słowem nawiązująca do dwóch tropów językowych:
– podobieństwa zwrotów „pomocni” > „pożyczkomocni”, obiecującego pomoc w wyszukaniu najkorzystniejszej pożyczki
– wykorzystania zakończenia słowotwórczego -mocni, które z jednej strony jest obietnicą tego, że w temacie pożyczek marka jest „mocna”, a z drugiej luźno nawiązuje do nazw filmowych, np. „Iniemamocni”, „Megamocny” itp.

MOJA REALIZACJA:

– naming
– weryfikacja wolnych domen
– wstępna analiza dostępności nazw w bazach online UPRP
– przygotowanie prezentacji z podsumowaniem propozycji

Więcej projektów

COPYWRITING • NAMING • GHOSTWRITING
PRACUJĘ I DLA MAŁYCH, I DLA ŚREDNICH, i DLA DUŻYCH