2 e-mailingi promuj?ce testy HPV oraz UroGin, skierowane bezpo?rednio do ?rodowiska homoseksualistów.


brief
: para-naukowo i merytorycznie ale troszk? “strasz?co”
target: homoseksuali?ci
rok: 2008
klient: Nucleagena
agencja: codivate

Seks oralny gro?niejszy od papierosów i alkoholu!

Wirus HPV powoduje tyle samo zachorowa? na raka górnych dróg oddechowych, co palenie papierosów i picie alkoholu razem wzi?te. Prognozuje si?, ?e liczba tych zachorowa? b?dzie ros?a. Wed?ug naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wp?ywa na to coraz powszechniejsze uprawianie seksu oralnego. Wirus brodawczaka HPV (przenoszony drog? p?ciow?) jest pospolicie rozpowszechniony, a zarazem bezobjawowy; a? do momentu pojawienia si? powik?a?. Partnerzy zara?aj?c si? nawzajem, zwykle nie zdaj? sobie z tego sprawy. Sprawdzi? obecno?? wirusa w organizmie mo?na tylko przez specjalistyczne testy. Najskuteczniejszym z nich jest test DNA HPV.

Zbadaj si? ju? dzi?; raka bardzo trudno jest wyleczy?, a stosunkowo ?atwo mo?na mu zapobiec. Sprawd? czym ryzykujesz tutaj…>>

Trzy kontra Ty!

Rze??czka – nieleczona prowadzi do bezp?odno?ci, chorób stawów i serca
Mycoplazmy – zaka?enia uk?adu oddechowego, równie? epidemiczne
Chlamydioza – najcz?stsza przyczyna nierze??czkowego zapalenia cewki moczowej m??czyzn

Trzy m?skie choroby urogenitalne. Ka?da z nich niesie ze sob? ryzyko ci??kich powik?a?, któremu ?atwo mo?na zapobiec. I nie chodzi tu o abstynencj? seksualn?; pomimo tego, ?e ich g?ówn? form? przenoszenia s? kontakty seksualne. W kluczowych momentach, jak najszybciej po ryzykownym seksie, warto przebada? si? testem genetycznym UroGin, wykrywaj?cym ka?d? z tych infekcji. Zw?aszcza gdy pojawiaj? si? takie objawy jak wydzielina o nieprzyjemnym zapachu, pieczenie podczas oddawania moczu, nietypowy ból lub wysypka.

Wi?cej informacji:
www.test-hpv.pl
Tel.: + 48 22 867 23 75

Laboratorium prowadz?ce:
Nucleagena Sp. z o.o.
www.nucleagena.pl
02-106 Warszawa
ul. Pawi?skiego 5a (blok D)
tel.: 0 22 867 23 75
fax.: 0 22 883 04 80
e-mail: nucleagena@nucleagena.pl