Dla Kredyt Inkaso SA, jednego z trzech największych, polskich graczy w sektorze wierzytelności korporacyjnych, przygotowałem nowy, główny claim marki.

Brief: B2B, nawiązując do windykacji, twardo
Target: duże i bardzo duże przedsiębiorstwa
Rok: 2015
Klient: Kredyt Inkaso SA

Wybrany claim:

Zobowiązani do skuteczności

Z jednej strony zawiera grę słowną „zobowiązania = długi”, ale też „zobowiązani = posiadający obowiązek”, a z drugiej komunikuje skuteczność w odzyskiwaniu długów.

Claim od blisko 5 lat wykorzystywany jest przez Kredyt Inkaso przede wszystkim w komunikacji B2B, w ramach których firma negocjuje zakupy oraz zarządzanie pakietami wierzytelności o skali od 500 000 do 600 000 000 zł.

 

KI_claim