W dziale referencje pojawi?y si? dwa nowe dokumenty: jeden za sto?ek creative group head, a drugie za projekt czysto copywriterski.

 Wiadomo; ka?da praca kiedy? si? ko?czy. Fajnie, gdy ko?czy si? dobrze; takimi referencjami, jak poni?ej. Dwie nowe rekomendacje za projekty reklamowe:

“…Tomek realizowa? projekty m.in. dla klientów: PKO BP, Pionieer Pekao Investments, Biedronka, Kompania Piwowarska S.A., Citibank, Kamis, Play, VOX, Lee Cooper i wielu innych. Wszystkie realizacje by?y kreatywne, bardzo silne merytorycznie i strategicznie…”

?ukasz Skalski, Wiceprezes Concept Publishing Polska

pe?ny wpis: referencje creative group head

“…Has?o reklamowe wybrali?my ju? po pierwszej serii propozycji. Teksty reklamowe by?y napisane na wysokim poziomie, dobrze uwypuklaj?ce najwa?niejsze zalety lokalizacji i obiektów… ”

Eliza Wielgus, Marketing & Commercialization Manager Real Management S.A.

pe?ny wpis: referencje Real Management S.A.

A co dalej? Oj, ju? du?o swojego. A dok?adniej, to:

agencja brandingowa