Jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej i jeszcze… drożej. Modyfikacje oferty namingowej.


Oferta namingowa powoli staje się moim sztandarowym produktem. Aktualnie realizowane są projekty nazewnicze dla 3 dużych firm. W efekcie modyfikacji produktu pod potrzeby deklarowane przez klientów, od dziś, w przypadku wszystkich propozycji nazw można liczyć na kolejne trzy zalety mojej oferty:

1. Dostępność wszystkich proponowanych nazw jest wstępnie sprawdzana w bazach online Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Nazwy opatentowane przez inne podmioty wypadają z puli propozycji i nie są klientom prezentowane. W przypadku, gdy prawo patentowe wygasło, dotyczy innych kategorii albo jest w stanie zawieszenia – proponowane nazwy posiadają odpowiedni komentarz.

2. Propozycje nazw opatrzone są komentarzem autorskim oraz – w zależności od typu projektu – informacją o możliwych do zarejestrowania domenach.

3. Propozycje nazw przedstawiane są w formie prezentacji .pdf, albo z krótkim omówieniem w formie pliku .doc. Kwestia formy prezentacji ustalana jest podczas briefingu.

W efekcie zmian produktu modyfikacji uległ również cennik. Aktualna oferta projektów nazewniczych znajduje się na stronie mojej, dedykowanej namingowi marki: nazywamy.

Tradycyjnie: zmiana cennika nie dotyczy dotychczasowych klientów.